Hakkımızda


Kadıköy Protantan Kilisesi, Hristiyan inancı mensuplarının dini ihtiyaçlarını Türkiye Cumhuriyet Anayasası ve Türk Mevzuatına uygun olarak karşılama amacıyla kurulmuş olan İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı’nın temsilciliğidir. Kadıköy Protestan Kilisesi 2017’den bu yana Kadıköy ve çevresindeki Hristiyanların dini ihtiyaçlarını karşılamaya olanak tanımaktadır. İncil İnancı evrensel bir inançtır ve hiçbir dil, milliyet veya kültür ayrımı gözetmez. Topluluğumuz Türkçe ibadet eder ve Türkiye’nin milli ve kültürel değerlerini yaşar.

Misyonumuz


Kadıköy Protestan Klisesi kayıp olmuş canları bulup Tanrı’nın olgun inanlıları olarak yetiştirmeyi amaçlayan gerçeğin ve Kutsal Ruh’un topluluğudur. Kadıköy Kilisesi, iki misyonu amaçlar. Birincisi, kaya hizmeti (Rab’bin Sözü, yetiştirme, büyüme, donatma) aracılığıyla gerçeği kaybeden bu çağda tüm kutsalların gerçeği korumaları, gerçeğe dayalı sağlam kişiliğe sahip olmalarını ve Mesih İsa’da olgun inanlı olabilmelerini sağlamaktır. Ikincisi, Pınarın hizmeti (hizmet, sosyal hizmetleri, müjdeleme, yayılma) aracılığıyla dünyanın tuzu ve ışığı olmalarını sağlamaktır.

Özetle kilisedeki her bireyin yaşam sözü üzerinde sağlıklı kişiliklerinin inşa edilmesi, birer İsa Mesih’in öğrencisi olarak büyümesi, kendi çağrılarına göre yayılması, Tanrı’nın kutsalı olarak yaşamasını sağlamak Kadıköy Protestan Topluluğu’nun misyonudur.

Ana Düşüncemiz


Topluğumuz:

– Bir, Gerçeğin üzerine kişilikler inşa eden kayadır.(Matta 16:18)
– İki, İsa Mesih’in son buyruğu uyarınca Rab’bin sözüyle Rab’bin öğrencilerini yetiştiren kayadır. (Mat 28:19-20; Ezra 7:10)
– Üç, kendini feda eden Mesih’in fedakarlığını ve sevgisini gerçekleştiren kayadır.(çıkış17:1: Yuh 12:24)
– Dört, dışlanmış ve yardıma muhtaç olanlar için bir lütuf basamağıdır. (Filimon 1:18)
– Beş, yıkıma doğru giden ve kurumuş dünyada kurumaz bir kaynak su gibi şeffaflık ve dürüstlükle insanlara hizmet eden, devamlı paylaşan, tükenmez bir pınardır. (Yuhanna 4:14)
– Altı, başka yeni bir topluluk doğurarak dünyaya yayılan ve çoğalan pınardır. (Elç 8:1)