İsa’ya İman Etmek Ne Demek?

Her insanın ebedi durumu İsa Mesih’e iman edip etmemesine bağlıdır dolayısıyla bunu doğru anlamak son derece kritik! Bu yüzden size Kutsal Kitap’taki iman kavramını açıklamak isteriz. Kutsal Kitap’ta geçen “iman etme” olayın üç yönü vardır:

  1. Zihin ile inanmak… İsa Mesih’in kurtuluş yolunu anlamak ve hakikat olarak kabul etmek.
  2. Yürek ile inanmak… İsa Mesih’teki kurtuluşa ihtiyaç duymak.
  3. İrade ile inanmak… Bütün başka yolları terk ederek İsa Mesih’e sığınmak, O’na bel bağlamak.

Pavlus, İsa’nın elçilerinden biriydi. İsa Mesih’e iman etmeden önce, Yahudilerin en tutucu mezhebi olan Ferisilerin bir üyesiydi. İncil’in Filipililer bölümünde Pavlus hayatını kısaca anlatıyor, Mesih’in onu nasıl değiştirdiğine tanıklık ediyor:

“Ben aslında bunlara da güvenebilirdim. Eğer başka biri bunlara güvenebileceğini sanıyorsa, ben daha çok güvenebilirim. Sekiz günlükken sünnet oldum. İsrail soyundan, Benyamin oymağından, özbeöz İbrani’yim. Kutsal Yasa’ya bağlılık derseniz, Ferisi’ydim. Gayret derseniz, kiliseye zulmeden biriydim[bu onun Yahudi dindarlığını gösterirdi]. Yasa’ya dayanan doğruluk derseniz, kusursuzdum. Ama benim için kazanç olan her şeyi Mesih uğruna zarar saydım. Dahası var, uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih’i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum, süprüntü sayıyorum. Öyle ki, Mesih’i kazanayım ve Kutsal Yasa’ya dayanan kişisel doğruluğa değil, Mesih’e iman etmekle kazanılan, iman sonucu Tanrı’dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih’te bulunayım.”

Bu tanıklıkta gördüğünüz gibi, Pavlus, Mesih’e iman etmeden önce dindar bir kişi olarak kendi doğruluğuna, dindarlığına güveniyordu. Hatta Yahudiliğine güveniyordu. Fakat Mesih’in kurtuluş yolunu anlayıp benimsedikten sonra, eskiden güvendiği dindarlığına çok farklı bir gözle baktı, süprüntü saydı! Hepsini önemsiz gördü, çöp gibi bile. Onun hayatında en önemli şey ne olmuştu? İsa Mesih’i tanımak ve iman etmekle Tanrı’dan gelen doğruluğa sahip olarak Mesih’te bulunmak.

Peki, ya siz? Sonsuz yaşamı hak ettiğinizi düşünüyor musunuz? Veya size öbür dünyada sonsuz yaşamı garanti eden neye, kime güveniyorsunuz? İsa Mesih’e kurtuluş için iman ediyor veya etmek istiyorsanız, lütfen buyurun gelin, kilisemize bekleriz; bu konuyu birlikte konuşmaktan ve size yardım etmekten büyük mutluluk duyarız!