Kurtuluş

İnsanların ‘kurtuluş’ dediği şey birçok anlam taşıyabilir aslında… bağlamına göre. Peki, kurtuluş nedir?  Cennete gitmek mi, affedilmek mi, Tanrı’ya ulaşmak mı? Bizim bahsettiğimiz, kilisemizin inandığı kurtuluş öncelikle Tanrı ile ilgili; Tanrı’nın sağladığı bir yol olduğundan dolayı biz öncelikle Tanrı’ya ve Sözüne yer vermemiz lazım. Tanrısal Kurtuluş Yolu nedir diye sormak lazım önce.

Hemen her insan, elinden geldiğince dürüst ve iyi davranmaya çalışmaktadır. Bu yolla, Tanrı tarafından kabul edilip cennete gideceğini düşünebilir. Peki, bu düşünce Tanrı’nın kendi vahyi, Kutsal Kitap’ın öğretisine ne derece uyar? Tanrısal Kurtuluş Yolu nedir?

Biz her şeyden önce Tanrı’nın fikrini sormalıyız, O’nun düşüncesini öğrenmemiz gerek! Buradan başlayabiliriz: Tanrı’nın gözünde insanın durumu nedir? İncil’in Romalılar bölümünde şu sözler okuyoruz, “Hiç ayrım yoktur, çünkü herkes günah işledi ve Tanrı’nın yüceliğinden yoksun kaldı.”(3:23)  Matta, İsa’nın şu sözleri bize aktarır(Matta 15:18-20): “Ağızdan çıkan yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten de budur. Çünkü kötü düşünceler, cinayet, zina, fuhuş, hırsızlık, yalan yere tanıklık ve iftira hep yürekten kaynaklanır. İnsanı kirleten bunlardır.”

Kutsal Kitap’ta Tanrı’nın kutsal olduğunu 250den fazla yerde okumaktayız. Bütün günahlı ve kirli şeylerden uzak olan Tanrı, günaha nasıl bir tepki gösterir? Onun gözünde günahkâr bizlerin durumu nedir?  Tanrı için, “Kötüye bakamayacak kadar saftır gözlerin. Haksızlığı hoş göremezsin” diyor Kutsal Kitap (Habakkuk 1:13). Tanrı günaha tahammül edemez hatta ona bakamaz. İnsanın isyankarlığına karşı Tanrı’nın tepkisi gazap!(Romalılar 1:18) Davut peygamber Zebur’da “RAB sonsuza dek egemenlik sürer, yargı için kurmuştur tahtını; O yönetir doğrulukla dünyayı, O yargılar adaletle halkları” diye yazar (Mezmur 9:7-8). Bütün bunları özetleyecek olursak, Tanrı kutsaldır ve İnsan günahkardır; Tanrı’nın Yasası önünde biz suçluyuz, kutsallığı önünde ise kirliyiz!

(link, bir sonraki kısmına yönlendirir) Günahın sonucu ne?