Tanrısal Kurtuluş Yolu: Mesih

Dünya’ya baktığımızda çok hasta, sorunlu olduğunu kolayca görebiliriz. Hastalığı günahtır; benliğimiz, gururumuz ve isyankârlığımızda görülür. Ama İncil, Tanrı’nın dünyayı sevdiğini ve günah sorununa çözüm sağladığını söyler! O çözüm İsa Mesih’tir, Tanrı’nın gönderdiği kurtarıcı. Tanrı bizi Mesih aracılığıyla nasıl aklar? “Tanrı insanları İsa Mesih’e olan imanlarıyla aklar. Bunu, iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur.”(Romalılar 3:22)  Tanrısal kurtuluş yolu iyiliklerimize değil, İsa Mesih’e olan imanımıza dayanmaktadır. Kutsal Kitap’a göre, kurtuluş bizim yaptığımız şeylerden değil, Mesih’in yaptıklarından kaynaklanmaktadır. Peki, Mesih ne yaptı? “Mesih de bizleri Tanrı’ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar için günah sunusu olarak ilk ve son kez öldü”(1.Petrus 3:18). Başka deyişle, ‘günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi’. “İsa, suçlarımız için ölüme teslim edildi ve aklanmamız için diriltildi”(Romalılar 4:25). İsa’nın dirilişi son derece de önemli çünkü dirilmemiş olsaydı, O’nun ölümü herhangi bir insanın ölümüne benzerdi. Mesih kendisini günahkârlar için kurban olarak sundu. Tanrı, Mesih’i ölümden diriltmekle bu kurbanı kabul etmiş olduğunu göstermiştir.

Tanrı neden böyle bir şey yapsın, Mesih’i feda etsin? Romalılar 5:8’e göre “Tanrı ise bizi sevdiğini şununla kanıtlıyor: Biz daha günahkarken, Mesih bizim için öldü.”

Bu kurtuluşumuzu sağlayabilen Mesih kimdir?

İncil’in İbraniler bölümü bunu bize açıkça anlatır: “Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğlu’yla bize seslenmiştir. Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, O’nun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra, yücelerde ulu Tanrı’nın sağında oturdu.”(İbraniler 1:1-3)  İnsan olarak Mesih günahsızdı. Bu sebeple ölüm cezasını çekmek zorunda değildi. Bu yüzden O’nun ölümü bizim günahlarımızın cezasını ödemiştir! Aynı zamanda, Mesih Tanrı’nın Oğlu, yani Tanrı’nın kendisi olduğu için O’nun ölümü sınırsız değer taşıyor; Mesih’in ölmesiyle dirilmesi tüm insanları kurtarabilecek değerdedir. İnsanlara sunduğu kurtuluş konusunda güvenilirliği tamdır.

İsa Mesih, ölümü ve dirilişi ile kendisine sığınanlara neler kazandırdı?

1. Kendisini kurban olarak sunmakla Mesih bizim yerimize ölüm cezasını çekti—“Tanrı, günahı bilmeyen Mesih’i bizim için günah sunusu yaptı. Öyle ki, Mesih sayesinde Tanrı’nın doğruluğu olalım” (2.Korintliler 5:21).

2. Suçluluğumuzu aklanma yoluyla kaldırıldı—“Tanrı Mesih’i, kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabredip daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı” (Romalılar 3:25).

3. İnsanla Tanrı arasındaki ayrılık sona erdi çünkü Tanrı’yla barıştırıldık—“Çünkü biz Tanrı’nın düşmanlarıyken Oğlu’nun ölümü sayesinde O’nunla barıştık..” (Romalılar 5:10).

4. Kirliliğimiz yeni doğuşta çare buldu—“Kurtarıcımız Tanrı iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh’un yenilemesiyle yaptı” (Titus 3:4-6).

Bu lütuftan faydalanıp Tanrı katında aklanabilmek için yapman gerek şey ne? (link) İman ederek kabul etmek