Yaratılış sunumu  *görmek için burayı tıkayın 

Yaratılış Kutsal kitap’ın aynı zamanda Tevrat’ın ilk bölümünde yer almaktadır. O yüzden Kutsal Kitap’ta büyük ölçüde önemi taşımaktıadır.

Mısır’dan Çıkış Sunumu *görmek için burayı tıkayın 

Tevrat’ın ikinci bölümü Mısır’dan Çıkış ilkin İbrahim’in, İshak’ın, Yakup’un soyu olan İsrail halkını kurtuluşunu, Tanrı’nın halkı oluşu ve Buluşma Çadırı aracılığıyla Tanrı’yla birlikte kalabileceğini  anlatmakla beraber günahın ve ölümün kölesi olan bizlerin kurtuluşunu, Tanrı’nın kahinleri, kutsal ulusu olduğunu ve kiliseyi ima etmektedir.

Levililer sunumu  *görmek için burayı tıkayın 

kahinlerin krallığı Tanrı’ya yaklaşmayı ve Kutsal ulus olarak nasıl yaşamalı bu konuda öğreti vermekle beraber Bu çağın yeni kahinleri ve kutsal ulus olan bizlerin de nasıl yaşaması gerektiği hakkında önemli bilgileri vermektedir. Öte yandan İsa Mesih’in başkahinliğini ve kurban olmasının ne anlama geldiği konusunda son derece önemli veriler vermektedir.

Çölde Sayım Sunumu  *görmek için burayı tıkayın 

Hepimiz “Çöl okulu” denilen denenmeden geçmemiz gerekir. Sınandığımız zaman nasıl tepki vermeliyiz. Bu konuda kitap bize çölde ölenlerden ibret almamızı sağlamaktadır.

Yasa’nın Tekrarı Sunumu   *görmek için burayı tıkayın 

Yeni nesil’in vaat edilmiş toprakta nasıl yaşamalara ilişkin Musa’nın verdiği öğretilerdir.