Yaratılış 1-2 arasında Tanrı dünyayı, evreni ve insanı ne zaman, nasıl ve neden yarattığını betimler. özellikle 2. bölüme gelince detaylı bir şekilde Tanrı’nın insanı nasıl yarattığını tasvir edilir. Üstelik Tanrı Bu insanı Aden bahçesine koyar ve görevlendirir. Aden bahçesinde insanların yaşamı her anlamda bol, bereketlenmiş ve Tanrı’yla tam bir esenlik ilişkisi vardı. Bu bereketli ilişki ve konum bir tek iyiyle kötüyü bilme ağacından yememekle devam ettirebilirlerdi. bu ortamda Tanrı insan için Adem’e evliliği hediye eder. Tanrı’nın insan için iyi gördüğü her şey kuşkusuz insan için de iyidir. Evlilik bir erkek ve bir kadın arasında yapılırken en iyi olabileceğini, insanların kötüyü bilmemekle iyiyi bilip iyi olanı yaşamaları vs. Tanrı’nın insan için tasarladıklarından örnekleridir. Bu durumda insana düşen görev ise dünyayı ve hayvanları iyi yönetmek ve kendilerini yaratan Tanrı’nın insanların mutlu olabilmesi için düzenlediği düzene uyarak yaşamak olmalıdır.